Ochrana dat uložených na serverech

1. Fyzické zabezpečení

Naše servery jsou umístěny v Brněnském datacentru itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno-Židenice, 62800.

Přístup k nim je povolen pouze osobám na základě identifikace platným dokladem totožnosti a vydanou přístupovou kartou. Takový přístup může být udělen pouze administrátorům k tomu určeným a to z důvodu údržby serveru.

2. Nakládání s daty

Data jsou uloženy pouze na serverech v datacentru uvedeným výše. Data mohou být jednou denně kopírována na zálohovací server šifrovaným spojením. Tyto zálohy můžou být udržovány až 90 dní od jejich vytvoření pro potřeby obnovy na žádost zákazníka nebo v případě havárie/ztráty dat. Při zálohování data neopouštějí prostor EU. Pověřeným osobám je přístup k datům na serverech omezen.

Pro přístup na server je vyžíváno šifrované spojení využívající asymetrickou kryptografii. Takový přístup může být udělen pouze administrátorům z důvodu údržby serveru nebo k provedení úprav na žádost zákazníka.

3. Emailové služby

Poštovní sever nabízí možnost komunikace přes šifrované SSL/TLS zabezpečení, které je ověřeno bezpečnostním certifikátem. Ke schránce je omezen přístup kombinací uživatelského jména a hesla.

Heslo je, stejně jako ostatní komunikace, přenášeno výše zmíněným zabezpečeným spojením. Heslo k e-mailové schránce je uloženu pomoci hašovací funkce SHA-512, ze strany poskytovatele není nikdy možné heslo přečíst, nebo získat. Data uložená na serveru jsou odstraněna po jejich smazání zákazníkem (mimo data uloženým v zálohách, které se ukládají až po 90 dní).

4. Webmail

Rozhraní webmail přenáší obousměrnou komunikaci s uživatelem šifrovaně pomocí k tomu určenému certifikátu pomocí protokolu HTTPS. Připojení ke schránce probíhá přes šifrované spojení stejným způsobem, jako z běžného e-mailového klienta, práci se schránkou však zprostředkovává server.

5. Webová administrace (liveadmin)

Rozhraní webové administrace přenáší obousměrnou komunikaci s uživatelem šifrovaně pomocí certifikátu pomocí protokolu HTTPS. Přístup do uživatelského účtu je omezen pomocí kombinací uživatelského jména a hesla. Heslo je uloženo pomocí hašovací funkce bcrypt.

6. SFTP

Server nabízí možnost komunikace přes šifrované spojení SSL/TLS, které je ověřeno bezpečnostním certifikátem. K SFTP je omezen přístup kombinací uživatelského jména a hesla. K SFTP je možné přistupovat z běžného klienta, práci však zprostředkovává server. Data uložená na serveru jsou odstraněny po jejich smazání zákazníkem (mimo data uložených v zálohách, které se ukládají až po 90 dní).

7. MySQL

Přístup k MySQL je možné provézt ve webovém rozhraní (adminer) přístupné z administrace. Toto rozhraní používá pro obousměrnou komunikaci s uživatelem šifrované spojení pomocí protokolu HTTPS ověřeným certifikátem. Připojení k MySQL je omezeno kombinací uživatelského jména a hesla.

Upozornění

Na našich stránkách naleznete informace o alkoholických nápojích. Jejich prodej je možný pouze osobám starším 18 let.​